EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.      1071 Budapest, Damjanich utca 12.      Telefon: 06-1/352-86-54, 06-1/352-86-55      
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS EREDMÉNYHIRDETÉS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020 (XI.06) számú határozatával a Képviselő-testülettől visszavont feladat- és hatáskörében meghozott 1/2021. (I.11.) határozatában úgy döntött, hogy a Budapest belterület 34167 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben a 1075 Budapest, Kazinczy utca 48. szám alatt található "kivett üzem" megjelölésű ingatlan 256/900 arányú tulajdonjogának elidegenítése tárgyában kiírt pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázati biztosíték összege a pályázók részére 30 munkanapon belül banki átutalással visszatérítésre kerül. Az EVIN Nonprofit Zrt. jelen kihirdetéssel egyidejűleg valamennyi ajánlattevőt írásban, tértivevényes levélben is értesíti a pályázati eljárás eredményéről.

Budapest, 2021. 01. 19.
Tisztelettel:
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!

A korábban árverésre meghirdetett 7 db 25 m2 -nél kisebb alapterületű, alacsony komfortfokozatú lakások értékesítésének ajánlattételi határidejét 2021. január 22. péntek 13:30 óráig meghosszabbítjuk.


A lakások pótmegtekintésére az alábbi időpontokban van lehetőség:

1. Thököly út 28. IV. 1 2021.január 14. 10.00-10.20
2. Péterfy S. u. 41. IV. 42 2021.január 14. 10.35-10.55
3. Marek J. u. 40. III. 22/A 2021.január 14. 11.10-11.30
4. Bethlen G. u. 29. V.18 2021.január 14. 11.45-12.05
5. Dohány u. 77. Fsz. 7 2021.január 14. 12.20-12.40
6. Izabella u. 33. Fsz. 5/A 2021.január 14. 12.55-13.15
7. Rumbach S. u. 7. III. 44/A 2021.január 14. 13.40-14.00

Budapest, 2020. január 7.

Tisztelettel:

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfelek!

A járványügyi helyzetre való tekintettel a decemberi vezérigazgatói fogadóóra elmarad.

Elektronikus formában továbbra is állunk rendelkezésükre.

EVIN Nonprofit Zrt.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
HELYISÉGPÁLYÁZATI KIÍRÁS II.

01-Pályázati felhívás
02-Kitöltési segédlet
03-Kötelezően beadandó nyilatkozat
04-Helyiség-pályázattal összefüggő Adatkezelési szabályzat

Kitöltendő jelentkezési és ajánlati lapok
01-1072 Budapest VII. kerület Akácfa utca 43. hrsz.: 34331/0/A/1
02-1071 Budapest VII. kerület Damjanich utca 46. hrsz.: 34479/0/A/3
03-1071 Budapest VII. kerület Dembinszky utca 22. hrsz.: 33394/0/A/2
04-1072 Budapest VII. kerület Dob utca 24. hrsz.: 34172/0/A/12
05-1073 Budapest VII. kerület Dob utca 84. hrsz.: 33926/0/A/1
06-1077 Budapest VII. kerület Dob utca 89. hrsz.: 33872/0/A/1
07-1071 Budapest VII. kerület Dózsa György út 70. hrsz.: 33359/0/A/6
08-1078 Budapest VII. kerület István utca 26. hrsz.: 33263/0/A/4
09-1077 Budapest VII. kerület Izabella utca 13. hrsz.: 33845/0/A/1
10-1075 Budapest VII. kerület Kazinczy utca 6/A. hrsz.: 34493/0/A/2
11-1073 Budapest VII. kerület Kertész utca 35. hrsz.: 34071/0/A/3
12-1071 Budapest VII. kerület Rottenbiller utca 1. hrsz.: 32956/0/A/5
13-1077 Budapest VII. kerület Rózsa utca 13. hrsz.: 33803/0/A/1 és hrsz.: 33803/0/A/2 együtt.
14-1074 Budapest VII. kerület Szövetség utca 21. hrsz.: 33617/0/A/1 és hrsz.: 33617/0/A/2 együtt.
15-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 1-3. hrsz.: 32948/0/A/4
16-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 11. hrsz.: 32869/0/A/1
17-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 17. hrsz.: 32855/0/A/3
18-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 17. hrsz.: 32855/0/A/4
19-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 19. hrsz.: 32854/0/A/4
20-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 21. hrsz.: 32853/0/A/9
21-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 30. hrsz.: 33022/0/A/2
22-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 30. hrsz.: 33022/0/A/3
23-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 32. hrsz.: 33027/0/A/1 és hrsz.: 33027/0/A/3 együtt.
24-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 34. hrsz.: 33032/0/A/1 és hrsz.: 33027/0/A/2 együtt.
25-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 40. hrsz.: 33034/0/A/2
26-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 40. hrsz.: 33034/0/A/4
27-1071 Budapest VII. kerület Városligeti fasor 29. hrsz.: 33497/0/A/2
28-1074 Budapest VII. kerület Vörösmarty utca 7. hrsz.: 33861/0/A/3
29-1077 Budapest VII. kerület Wesselényi utca 31. hrsz.: 34411/0/A/8

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Bérlőnk!

Tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. Törvény 46. §. (4.) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő -testület feladat és hatáskörében meghozott 838/2020.(XI.18.) számú határozata a veszélyhelyzetre való tekintettel döntött arról, hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlői kérelmezhetik a veszélyhelyzet alatt a bérleti díjak fizetésének halasztását.

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségeinek (a továbbiakban: bérlemény) azon bérlői, akiknek a bérleményben folytatott üzletszerű forgalmát a 478/2020. (XI.03.) és 479/2020. (XI.03.) Kormányrendelet hátrányosan érinti, a bérleti díjfizetési kötelezettsége teljesítésére ? külön kérelem alapján ? 2020. november 4-től fizetési haladékot kaphat (a továbbiakban: fizetési moratórium).

2. A fizetési moratórium 2020. november 4-től a veszélyhelyzet megszűnésének napjáig tart, és a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett bérleti díjat a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap 1. napjától, az esedékes havi bérleti díj egyidejű megfizetése mellett 6 - 12 havi kamatmentes részletekben köteles a bérbeadó felé megfizetni.

3. A fizetési moratórium, kérelemre annak a bérlőnek adható, akinek 2021. december 31.
napjáig érvényes bérleti szerződése áll fenn az Önkormányzattal, és írásban vállalja, hogy a bérleti szerződést a moratórium alatt, illetve azt követően a teljesen ki nem egyenlített tartozásának fennállásáig egyoldalúan nem szünteti meg.

A kedvezmény igénybevétele bérleti szerződés módosítást nem igényel.

Ezúton kérjük, hogy amennyiben befizetését nem átutalással, hanem készpénzátutalási
megbízással (sárga csekk) kívánják befizetni, azt az EVIN Nonprofit Zrt. Számlázási csoportja felé legyenek szívesek jelezni (1071 Budapest, Damjanich utca 12.)

A fizetési moratóriumhoz beadandó kérelem holnapunkon szintén elérhető.

Kérelem letöltése

Budapest, 2020.11.26.

Tisztelettel:

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány a 478/2020. (XI.3.) rendeletében Magyarország teljes területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Erre való tekintettel személyes ügyfélszolgálatunk 2020.11.16-tól korlátozottan működik. Szakügyintézői kollégáink kizárólag telefonon vagy emailben történt előzetes egyeztetés után, időpontfoglalással fogadják Ügyfeleinket.

Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy a jelenleg kihirdetett veszélyhelyzet végéig, csak a legszükségesebb, mindenképpen személyes jelenlétet igénylő ügyekben keressék fel személyes ügyfélszolgálati irodánkat.

Telefonon, emailben és postai úton várjuk szíves megkeresésüket, melyekre fokozott figyelmet fordítunk.

Elérhetőségeink:
06-30/610-9769
06-30/016-1697
ugyfelszolgalat@evin.hu
Levelezési cím: 1071 Budapest Damjanich u. 12

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!

2020. november 2-től modern, tágas és korszerű környezetben várjuk Önöket a megújult Klazuál téri ingatlangazdálkodási ügyfélszolgálatunkon. Ezzel egyidejűleg a Damjanich utca 12. szám alatt a személyes ügyfélfogadás megszűnik.

Hétfői és szerdai napokon szakügyintézői (lakás, helyiség, követeléskezelés) munkatársaink közreműködésével biztosítjuk az ügyfélszolgálat munkáját, a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.

Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási rendje az alábbiak szerint alakul:
Hétfő: 08:00 - 18:00, szakügyintézői nap
Kedd: 08:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 16:30, szakügyintézői nap
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 13:30.
(12:00 - 13:00 között az ügyfélfogadás szünetel.)

Ügyfélszolgálatunk pontos címe: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria)

Email cím: mailto:ugyfelszolgalat@evin.hu

Telefonszám: 06-30/610-9769, 06-30/016-1697


Tisztelettel:
EVIN Nonprofit Zrt.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
FELHÍVÁS

Tisztelt Ügyfeleink!

A személyes ügyfélfogadás a Damjanich utca 12. szám alatt és a Klauzál téren is zavartalanul üzemel.
A járványügyi helyzetre való tekintettel, kérjük, hogy az ügyfélszolgálati irodákat csak egészségesen látogassák.
Munkatársaink és ügyfeleink egészsége érdekében a várakozás és az ügyintézés során is kötelező a szájat és orrot eltakaró maszkot viselni.
Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadást nem igénylő ügyekben szíveskedjenek előtérbe helyezni az elektronikus és telefonos ügyintézést, illetve postai úton is várjuk megkeresésüket.

Budapest, 2020. október 6.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tegnaptól az önkormányzat cége, az Evin Zrt. üzemelteti a parkolást az egész kerületben.

Tegnaptól az önkormányzat cége, az Evin Zrt. üzemelteti a parkolást az egész kerületben. Ez többek között azzal jár, hogy egységesen reggel 8-tól kell fizetni a kerület egészén. Ezenkívül parkolóórák kerülnek azokra a - főváros kezelésében lévő utak melletti - parkolóhelyekre, ahol eddig nem voltak parkolóórák, így fizetni sem kellett.

A mai nap az utolsó, amikor még ingyenes a parkolás. (2020.07.01)


A parkolási rendszer változásairól bővebben ebben a videóban hallhatnak információt.


EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Erzsébetvárosi Polgárok!

Tekintettel, a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetre az Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. üzemeltetésében lévő épületekben minden közös használatú területet (lépcsőház és folyosók, körfolyosók, főbejáratok, kapualjak és szeméttárolók, folyosókon található nyílászárók, korlátok, udvar, stb.) hetente fertőtlenítünk.

A fertőtlenítési munkák elvégzése egészségügyi gázmester és fertőtlenítő képesítéssel rendelkező szakemberek bevonásával történik.

Budapest, 2020. április 9., EVIN Nonprofit Zrt.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
8 egyszerű teendő a vírusok ellen
Tanácsok, hogyan kerülje el a vírusfertőzést