EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.      1071 Budapest, Damjanich utca 12.      Telefon: 06-1/352-86-54, 06-1/352-86-55      
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tájékoztató

Budapest Főváros VII. kerületi Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törtvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény 46. §. (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület faladat és hatáskörében meghozott 193/2020. (III.31.) számú határozatával a veszélyhelyzetre való tekintettel, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megfizetéséről szóló moratórium alapján azon helyiségek bérlői, akiknek a bérleményben folytatott üzletszerű forgalmát a rendkívüli veszélyhelyzet miatt hatályba lépett 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet és a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet hátrányosan érinti, a bérleti díjfizetési köztelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kaphat 2020. április 1-től 2020. június 30-ig.

A fizetési moratórium alatt meg nem fizetett bérleti díjat 2020. augusztus 1. napjától legfeljebb 9 havi részletfizetéssel köteles a bérlő megfizetni.

Az intézkedés alapján az érintett helyiségek bérlői – a raktárhelyiség és gépkocsitároló/beállóhely bérlők kivételével - április első napjaiban tájékoztatást kapnak arról, hogy a fizetési moratórium kapcsán kiküldött nyilatkozatnak az EVIN Zrt.-hez történő visszaküldésével igényelheti, hogy a három havi bérleti díjat 2020. augusztus 1.-től legfeljebb 9 hónap alatt részletekben megfizeti. A fizetési halasztás csak abban az esetben illeti meg, amennyiben a bérlő írásbeli nyilatkozatával vállalja, hogy a moratórium alatt, és azt követően a teljesen ki nem egyenlített tartozásának fennállásáig a helyiségbérleti szerződést egyoldalúan nem szünteti meg.

A fizetési halasztással kapcsolatban, érdeklődni a Helyiséggazdálkodási ügyintézőknél lehet a 1- 352-8654, és a 30-611-2007 telefonszámokon, vagy az evin@evin.hu e-mail címen lehet.

Budapest, 2020. március 31.

dr. Halmai Gyula
vezérigazgató