EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.      1071 Budapest, Damjanich utca 12.      Telefon: 06-1/352-86-54, 06-1/352-86-55      
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a hatályos Kormányrendelet értelmében személyes ügyfélszolgálati irodánk zárva tart. Személyes ügyintézésre nincs lehetőség!

Ügyfélszolgálati tevékenységet az alábbi elérhetőségeken tudunk biztosítani:

Telefon:
06-1-352-8654; 06-1-352-8655; 06 -30-610-9769Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Kedd: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Csütörtök: 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00, 13:00 - 13:30

E-mail: ugyfelszolgalat@evin.hu , evin@evin.hu

Posta:
1071 Budapest, Damjanich utca 12.

Megértésüket Köszönjük!

Tisztelettel,
EVIN Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Pályázati felhívás
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata megbízásából és képviseletében eljárva az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. nyilvános pályázatot hirdet önkormányzati tulajdonú nem lakás célú ingatlanok - határozott időre, legfeljebb 5 éves időtartamra szóló, feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható - bérbeadása tárgyában.

Pályázati felhívás
Pályázati jelentkezési lap magánszemély részére
Pályázati jelentkezési lap cégek részére
Nyilatkozat
Átláthatósági nyilatkozat
Adatkezelési szabályzat
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Pályázati felhívás
Budapest belterület 33520 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben a 1071 Budapest, Damjanich utca 4. szám alatt található nem lakás céljára szolgáló önkormányzati épület bérbeadás útján történő hasznosítására oktatási és kulturális tevékenység céljára

Pályázati felhívás
Pályázati jelentkezési lap magánszemély részére
Pályázati jelentkezési lap cégek részére
Nyilatkozat
Átláthatósági nyilatkozat
Adatkezelési szabályzat
Bírálati módszerek
Tulajdoni lap
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
ÁRVERÉSI FELHÍVÁS II.- 20 db ingatlan
Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. január 22. és 2021. február 22. között meghirdetett áverési felhívás az alábbiak szerint módosul:
1. A Hernád u. 25. II. em. 22/A szám alatti lakás tárgyában kiírt árverési felhívás a mai nappal visszavonásra kerül.
2. A Péterfy S. u. 17. I. em. 10/A szám alatti lakás tárgyában kiírt árverési felhívás a mai nappal visszavonásra kerül.
Amennyiben Ön az előbb említett ingatlanok vonatkozásában az ajánlati biztosíték összegét már átutalta, úgy kérjük, keresse fel kollégánkat a + 36 30 857 40 88 telefonszámot.

Budapest, 2021. február 10.

EVIN Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
ÁRVERÉSI FELHÍVÁS I. - Eredményhirdetés
Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és hatáskörében meghozott 154/2021. (II.01.) határozata döntött a 2020. december 3. és 2021. január 22. között meghirdetett árverési eljárások eredményéről.
IngatlanIngatlan területeIngatlan minimálára Legmagasabb Licit
Bethlen G u. 29. V. em. 18.13 m22 900 000 Ft5 812 000 Ft
Dohány u. 77. fszt. 7.8 m23 400 000 Ft7 500 000 Ft
Izabella u. 33. fszt. 5/A.11 m24 600 000 Ft6 111 111 Ft
Marek J. u. 40. III. em. 22/A.11 m23 000 000 Ft6 531 000 Ft
Rumbach S. u. 7. III. em. 44/A.13 m24 000 000 Ft6 500 000 Ft
Thököly út 28. IV. em. 1.19 m24 100 000 Ft8 172 000 Ft


A Péterfy S. u. 41. IV. emelet 42. sz. lakás tárgyában kiírt árverést a fenti döntés eredménytelennek nyilvánította.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Pályázati felhívás
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában lévő 256/900 arányú, Budapest belterület 34167 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben a 1075 Budapest, Kazinczy utca 48. szám alatt található "kivett üzem" megjelölésű ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában

Pályázati felhívás
Ajánlati lap cégek részére
Ajánlati lap magánszemély részére
Pályázati jelentkezési lap cégek részére
Pályázati jelentkezési lap magánszemély részére
Nyilatkozat
Tényleges tulajdonosi nyilatkozat cégek részére
Titoktartási nyilatkozat
jelentkezési és kitöltési segédlet
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS EREDMÉNYHIRDETÉS
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020 (XI.06) számú határozatával a Képviselő-testülettől visszavont feladat- és hatáskörében meghozott 1/2021. (I.11.) határozatában úgy döntött, hogy a Budapest belterület 34167 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben a 1075 Budapest, Kazinczy utca 48. szám alatt található "kivett üzem" megjelölésű ingatlan 256/900 arányú tulajdonjogának elidegenítése tárgyában kiírt pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázati biztosíték összege a pályázók részére 30 munkanapon belül banki átutalással visszatérítésre kerül. Az EVIN Nonprofit Zrt. jelen kihirdetéssel egyidejűleg valamennyi ajánlattevőt írásban, tértivevényes levélben is értesíti a pályázati eljárás eredményéről.

Budapest, 2021. 01. 19.
Tisztelettel:
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!
A korábban árverésre meghirdetett 7 db 25 m2 -nél kisebb alapterületű, alacsony komfortfokozatú lakások értékesítésének ajánlattételi határidejét 2021. január 22. péntek 13:30 óráig meghosszabbítjuk.


A lakások pótmegtekintésére az alábbi időpontokban van lehetőség:

1. Thököly út 28. IV. 1 2021.január 14. 10.00-10.20
2. Péterfy S. u. 41. IV. 42 2021.január 14. 10.35-10.55
3. Marek J. u. 40. III. 22/A 2021.január 14. 11.10-11.30
4. Bethlen G. u. 29. V.18 2021.január 14. 11.45-12.05
5. Dohány u. 77. Fsz. 7 2021.január 14. 12.20-12.40
6. Izabella u. 33. Fsz. 5/A 2021.január 14. 12.55-13.15
7. Rumbach S. u. 7. III. 44/A 2021.január 14. 13.40-14.00

Budapest, 2020. január 7.

Tisztelettel:

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!
Ügyfélszolgálati irodánk 2020. december 23-án 8-10 óráig tart nyitva.

Tisztelettel

EVIN Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálati irodánk 2020. december 24. és 2021. január 3. között zárva tart. Első ügyfélfogadási nap 2021. január 4.

Tisztelettel

EVIN Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálatunk 2020. december 12-én pénteki munkarend szerint tart nyitva.

Tisztelettel:
EVIN Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
HELYISÉGPÁLYÁZATI KIÍRÁS II.
01-Pályázati felhívás
02-Kitöltési segédlet
03-Kötelezően beadandó nyilatkozat
04-Helyiség-pályázattal összefüggő Adatkezelési szabályzat

Kitöltendő jelentkezési és ajánlati lapok
01-1072 Budapest VII. kerület Akácfa utca 43. hrsz.: 34331/0/A/1
02-1071 Budapest VII. kerület Damjanich utca 46. hrsz.: 34479/0/A/3
03-1071 Budapest VII. kerület Dembinszky utca 22. hrsz.: 33394/0/A/2
04-1072 Budapest VII. kerület Dob utca 24. hrsz.: 34172/0/A/12
05-1073 Budapest VII. kerület Dob utca 84. hrsz.: 33926/0/A/1
06-1077 Budapest VII. kerület Dob utca 89. hrsz.: 33872/0/A/1
07-1071 Budapest VII. kerület Dózsa György út 70. hrsz.: 33359/0/A/6
08-1078 Budapest VII. kerület István utca 26. hrsz.: 33263/0/A/4
09-1077 Budapest VII. kerület Izabella utca 13. hrsz.: 33845/0/A/1
10-1075 Budapest VII. kerület Kazinczy utca 6/A. hrsz.: 34493/0/A/2
11-1073 Budapest VII. kerület Kertész utca 35. hrsz.: 34071/0/A/3
12-1071 Budapest VII. kerület Rottenbiller utca 1. hrsz.: 32956/0/A/5
13-1077 Budapest VII. kerület Rózsa utca 13. hrsz.: 33803/0/A/1 és hrsz.: 33803/0/A/2 együtt.
14-1074 Budapest VII. kerület Szövetség utca 21. hrsz.: 33617/0/A/1 és hrsz.: 33617/0/A/2 együtt.
15-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 1-3. hrsz.: 32948/0/A/4
16-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 11. hrsz.: 32869/0/A/1
17-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 17. hrsz.: 32855/0/A/3
18-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 17. hrsz.: 32855/0/A/4
19-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 19. hrsz.: 32854/0/A/4
20-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 21. hrsz.: 32853/0/A/9
21-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 30. hrsz.: 33022/0/A/2
22-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 30. hrsz.: 33022/0/A/3
23-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 32. hrsz.: 33027/0/A/1 és hrsz.: 33027/0/A/3 együtt.
24-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 34. hrsz.: 33032/0/A/1 és hrsz.: 33027/0/A/2 együtt.
25-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 40. hrsz.: 33034/0/A/2
26-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 40. hrsz.: 33034/0/A/4
27-1071 Budapest VII. kerület Városligeti fasor 29. hrsz.: 33497/0/A/2
28-1074 Budapest VII. kerület Vörösmarty utca 7. hrsz.: 33861/0/A/3
29-1077 Budapest VII. kerület Wesselényi utca 31. hrsz.: 34411/0/A/8
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Pályázati felhívás
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában lévő 256/900 arányú, Budapest belterület 34167 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben a 1075 Budapest, Kazinczy utca 48. szám alatt található "kivett üzem" megjelölésű ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Vezérigazgatói fogadóóra
Tisztelt Ügyfelek!

Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Vezérigazgatói fogadóórát tart: 2020. 11.02. (hétfő) 16:00 és 17:00h között.

A mellékelt jelentkezési lapokat kérjük olvashatóan kitölteni és 1071 Budapest, Damjanich u.12 sz. alatt leadni vagy scannelt formában eljuttatni az evin@evin.hu-ra

Előzetes jelentkezés a mellékelt dokumentumok kitöltésével, az első 8 jelentkező regisztrációját tudjuk rögzíteni.

1. Jelentkezési lap helyiség ügyekben


2. Jelentkezési lap lakás ügyekben

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ügyfélszolgálatunk 2020.10.23-án, pénteken zárva tart!

Tisztelettel,
EVIN Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Pályázók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázatban meghirdetett helyiségek pótlólagos megtekintésére van lehetőség.

Időpontegyeztetés (munkaidőben)

Balogh Mátyás 06 30 651 4381
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Elhalasztott vezérigazgatói fogadóóra
Tisztelt Ügyfelek!

A koronavírus terjedésének megelőzése miatt a szeptemberi vezérigazgatói fogadóóra elmarad.

Elektronikus formában továbbra is állunk rendelkezésükre.

EVIN Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Helyiségpályázatok
01-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
02-Kitöltési segédlet
03-Kötelezően beadandó nyilatkozat
04-Nyilatkozat átlátható szervezeti minőségről és tényleges tulajdonos személyéről
05-Helyiség-pályázattal összefüggő Adatkezelési szabályzat

Kitöltendő jelentkezési és ajánlati lapok
01-1072 Budapest VII. kerület Akácfa utca 43. hrsz.: 34331/0/A/1
01-1072 Budapest VII. kerület Dembinszky utca 8. hrsz.: 33407/0/A/2
04-1074 Budapest VII. kerület Dob utca 3. hrsz.: 34228
05-1073 Budapest VII. kerület Dob utca 84. hrsz.: 33926/0/A/1
06-1077 Budapest VII. kerület Dob utca 89. hrsz.: 33872/0/A/1
07-1071 Budapest VII. kerület Dózsa György út 70. hrsz.: 33359/0/A/6
08-1076 Budapest VII. kerület Garay tér 15. hrsz.: 33048/0/A/5
09-1074 Budapest VII. kerület Hársfa utca 25. hrsz.: 33709/0/A/3
10-1074 Budapest VII. kerület Hársfa utca 37. hrsz.: 33898/0/A/5
11-1078 Budapest VII. kerület Hernád utca 25. hrsz.: 33186/0/A/1
12-1078 Budapest VII. kerület István utca 20. hrsz.: 33276/0/A/13
13-1078 Budapest VII. kerület István utca 26. hrsz.: 33263/0/A/2
14-1079 Budapest VII. kerület István utca 26. hrsz.: 33263/0/A/3
15-1079 Budapest VII. kerület István utca 26. hrsz.: 33263/0/A/4
16-1077 Budapest VII. kerület Izabella utca 11. hrsz.: 33846/0/A/13
17-1077 Budapest VII. kerület Izabella utca 13. hrsz.: 33845/0/A/1
18-1075 Budapest, VII. kerület Kazinczy utca 6/A. hrsz.: 34493/0/A/2
19-1073 Budapest VII. kerület Kertész utca 35. hrsz.: 34071/0/A/3
20-1070 Budapest VII. kerület Király utca 75. hrsz.: 34027/0/A/5
21-1077 Budapest VII. kerület Kis Diófa utca 8. hrsz.: 34130
22-1078 Budapest VII. kerület Marek József utca 28. hrsz.: 33335/0/A/2
23-1078 Budapest VII. kerület Murányi utca 32. hrsz.: 33266/0/A/1
24-1078 Budapest VII. kerület Murányi utca 1. hrsz.: 32919/0/A/42
25-1076 Budapest VII. kerület Nefelejcs utca 25. hrsz.: 33161/0/A/2
26-1078 Budapest VII. kerület Nefelejcs utca 53. hrsz.: 33392/0/A/4
27-1078 Budapest VII. kerület Nefelejcs utca 55. hrsz.: 33391/0/A/3
28-1076 Budapest VII. kerület Péterfy S. utca 39. hrsz.: 33082/0/A/3
29-1072 Budapest VII. kerület Rákóczi út 30. hrsz.: 34541/0/A/22
30-1072 Budapest VII. kerület Rákóczi út 34. hrsz.: 34544/2/A/9
31-1077 Budapest VII. kerület Rottenbiller utca 44. hrsz.: 33821/0/A/7
32-1077 Budapest VII. kerület Rottenbiller utca 44. hrsz.: 33821/0/A/9
33-1076 Budapest VII. kerület Szinva utca 1-3. hrsz.: 33033/3/A/4
34-1076 Budapest VII. kerület Szövetség utca 30/A. hrsz.: 33728/0/A/4
35-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 10. hrsz.: 32991/0/A/9
36-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 11. hrsz.: 32869/0/A/1
37-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 1-3. hrsz.: 32948/0/A/2
38-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 1-3. hrsz.: 32948/0/A/4
39-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 17. hrsz.: 32855/0/A/3
40-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 17. hrsz.: 32855/0/A/4
41-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 19. hrsz.: 32854/0/A/4
42-1076 Budapest VII. kerület Thököly út 40. hrsz.: 33034/0/A/4
43-1074 Budapest VII. kerület Vörösmarty utca 7. hrsz.: 33861/0/A/3
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfelünk!
Az EVIN Nonprofit Zrt. A nem lakás céljára szolgáló helyiségekre meghirdetett pályázatát időpontváltozás miatt felfüggesztette.

Elnézésüket kérjük az okozott kellemetlenségek miatt. A pályázat újbóli megnyitására egy későbbi időpontban kerül sor.

Tisztelettel:

EVIN Nonprofit Zrt.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Vezérigazgatói fogadóóra
Tisztelt Ügyfelek!

Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Vezérigazgatói fogadóórát tart: : 2020. 08.03. (hétfő) 16:00 és 17:00h között. között.

A mellékelt jelentkezési lapokat kérjük olvashatóan kitölteni és 1071 Budapest, Damjanich u.12 sz. alatt leadni vagy scannelt formában eljuttatni az evin@evin.hu-ra

Előzetes jelentkezés a mellékelt dokumentumok kitöltésével, az első 20 jelentkező regisztrációját tudjuk rögzíteni.

jelentkezési határidő: július 31-e 12 óra.

1. Jelentkezési lap helyiség ügyekben


2. Jelentkezési lap lakás ügyekben

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Vezérigazgatói fogadóóra
Tisztelt Ügyfelek!

Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Vezérigazgatói fogadóórát tart: 2020. 07.06. (hétfő) 16:00 és 17:00h között.

A mellékelt jelentkezési lapokat kérjük olvashatóan kitölteni és 1071 Budapest, Damjanich u.12 sz. alatt leadni vagy scannelt formában eljuttatni az evin@evin.hu-ra

Előzetes jelentkezés a mellékelt dokumentumok kitöltésével, az első 20 jelentkező regisztrációját tudjuk rögzíteni.

jelentkezési határidő: 2020.07.03. 13.30 h.

1. Jelentkezési lap helyiség ügyekben


2. Jelentkezési lap lakás ügyekben

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS II.
Önkormányzati tulajdonú bérlakások halasztott idejű beköltözéssel történő bérbeadására. Beköltözési határidő várhatóan: 2020. október 31-ig.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
FELHÍVÁS
Tisztelt Ügyfeleink!

A járványügyi helyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadást 2020. március 16-tól visszavonásig az Önök és munkatársaink biztonsága érdekében szüneteltetjük.

Ezzel együtt felhívjuk a figyelmüket, hogy a telefonos, e-mail-ben és postai úton feltett kérdéseik megválaszolására fokozott figyelmet fordítunk.

Budapest, 2020. március 13.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Ünnepi nyitva tartása
Tisztelt Ügyfelek!

Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Ünnepi nyitva tartása:

Utolsó ügyfélfogadási nap: 2019. december.18.

Ünnepek utáni első ügyfélfogadási nap: 2020. január 6.

Fenti időpontok közti időszakban az ügyfélfogadás szünetel

Békés, Áldott Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván az EVIN Nonprofit Zrt.

Boldog Karácsonyt
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Vezérigazgatói fogadóóra
Tisztelt Ügyfelek!

Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Vezérigazgatói fogadóórát tart: 2020. január 29. (szerda) 11:00 és 12:00 között.

Előzetes jelentkezés az evin@evin.hu e-mail címen vagy a +36 1 352 8654/101 vagy 102-es melléken

A fogadóóra a jelentkezettekkel már megtelt. Kérjük szíves megértésüket.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
NYILVÁNOS PÁLYÁZAT
Lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel történő határozatlan idejű bérbeadás útján történő hasznosítására.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Ügyfélfogadási szünet júliusban
Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
ügyfélfogadása és telefonos ügyfélszolgálati ügyintézése

2019. július 08-tól (hétfő) 2019. július 19-ig (péntek)

SZÜNETEL.

Megértésüket köszönjük!

Olajos János
vezérigazgató
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nyilvános pályázat nemlakás célját szolgáló üres helyiségek bérbeadására
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt.6.) megbízásából a PKB 272/2019 (03.25.) és 511/2019 (05.28.) számú határozatai alapján az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (1071 Budapest, Damjanich u. 12. ? a továbbiakban kiíró) NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET
az alábbi nem lakás céljára szolgáló üres helyiségek határozatlan időtartamú vagy határozott idejű (legfeljebb 5 év, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható), bérbeadás útján történő hasznosítására a pályázó által javasolt, de a kiíró által elfogadott tevékenység céljára.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakások bérbeadása versenyeztetési eljárás alapján költségelvű bérleti díjjal rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel
1. Pályázati felhívás
2. Melléklet
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
ÁRVERÉS az alábbi ingatlanok tulajdonjogának árverés útján történő elidegenítése tárgyában.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)
megbízásából a 551/2019. (06.12.) sz. Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság határozata alapján az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
(1071 Budapest, Damjanich u. 12. ? a továbbiakban kiíró) ÁRVERÉST HIRDET
az alábbi ingatlanok tulajdonjogának árverés útján történő elidegenítése tárgyában.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Árverési felhívás ingatlanok értékesítése
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbiakban: ?Önkormányzat?) megbízásából az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (1071 Bp. Damjanich u. 12.) nyilvános árverést hirdet az alábbi üres, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére:

1. Árverési felhívás
2. Jelentkezési lap magánszemélyek részére
3. Jelentkezési lap jogi személyek részére
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Pályázati felhívás ingatlanok értékesítése
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) megbízásából a 305/2018.(IX.07.) és 369/2018.(XI.14) számú Képviselő-testületi határozatok alapján az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (1071 Budapest, Damjanich u. 12. - a továbbiakban kiíró) PÁLYÁZATOT HIRDET az alábbi ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Pályázati felhívás ingatlanok értékesítése
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.)
megbízásából a Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága az 125/2019.(02.18.) számú határozata alapján az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (1071 Budapest, Damjanich u. 12. - a továbbiakban kiíró) PÁLYÁZATOT HIRDET az alábbi ingatlan tulajdonjogának átruházása tárgyában.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában lévő
a Kazinczy utcai Projekt Ingatlanfejlesztő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő 49,62%-os üzletrész tulajdonjogának átruházása tárgyában
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Pályázati felhívás ingatlanok értékesítése
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat a 240/2018. (VI.14.) számú Képviselő-testületi határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakások bérbeadása versenyeztetési eljárás alapján költségelvű bérleti díjjal rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételi kötelezettséggel
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Pályázati felhívás helyiségek bérbeadás útján történő hasznosítására a pályázó által javasolt, de a kiíró által elfogadott tevékenység céljára.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Közadattár karbantartása
Tisztelt Látogatók!

A Közadattár menüpont karbantartás miatt átmenetileg nem elérhető.

Türelmüket köszönjük.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Áramszünet miatt egy napig nem lesz ügyfélfogadás
Az Elmű tájékoztatása szerint 2018. július 11-én (szerdán) áramszünet lesz Damjanich utcai épületünkben.

Az ügyfélfogadás ezen a napon szünetel!

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. 1071 Budapest Damjanich u. 12.


EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kezelésünkben álló, bérelhető üres helyiségek.
A bérelhető üres helyiségek táblázata jelenleg frissítés alatt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nyilvános árverés, nem lakás célú ingatlan értékesítésére
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt.6.) megbízásából az EVIN Erzsébetvárosi IngatlangazdálkodásiNonprofit Zrt. (1071 Budapest, Damjanich u. 12. ? a továbbiakban kiíró)

NYILVÁNOS ÁRVERÉST HIRDET

az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő, nem lakás célú ingatlan értékesítésére.

Hirdetmény olvasása/letöltése
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Helyiség bérbeadására kiírt pályázat visszavonása
Az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest, VII. kerület Csányi u. 3. szám alatti épületben lévő 34106/0/A/3 helyrajzi számon nyilvántartott, nem lakás célú helyiség bérbeadására 2017. november 6-án meghirdetett pályázati felhívását visszavonja.

A fenti címen kívül meghirdetett ingatlanokra továbbra is érvényben lévő pályázati felhívás adatai, valamint az eljárásokra vonatkozó további információk megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.) és az EVIN NZrt. (1071 Budapest, Damjanich u. 12.) alábbi honlapjain:
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nyilvános pályázat helyiségek bérlésére határozott vagy határozatlan időre
Feltéve: 2017.november 06.08.00
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kezelésünkben álló, bérelhető üres helyiségek.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Erzsébetvárosi Szolgáltató Kft. Közösségi személyszállítási szolgáltatás Szabályzata.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kezelésünkben álló, bérelhető üres helyiségek.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nyilvános pályázat helyiségek bérlésére határozott vagy határozatlan időre
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tájékoztatás munkarend-változásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ünnepekre való tekintettel az ERVA Nonprofit Zrt. székházában 1071 Budapest, Damjanich u. 12 szám alatt, illetve a Klauzál téri Vásárcsarnok emeletén kihelyezett ügyfélszolgálati irodában a személyes és a telefonos ügyfélfogadás 2016. december 27-től 2016. december 30-ig szünetel.

Első ügyfélfogadási nap 2017.01.02. (hétfő)A Dohány u. 41. szám alatti irodában a társasházkezelés, műszaki ügyintézés ügyeleti jelleggel telefonos ügyfélfogadás keretében működik december 27-től - december 29-ig 8:00 - 16:00 óráig, illetve december 30-án 8:00 - 12:00 óráig.

A személyes ügyfélfogadás itt is szünetel a két ünnep között.

Megértésüket köszönjük.

MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNKNEK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN AZ ERVA NONPROFIT ZRT. VEZETŐSÉGE!
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kezelésünkben álló, bérelhető üres helyiségek.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kezelésünkben álló, bérelhető üres helyiségek.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Üres önkormányzati ingatlan-együttes értékesítése árverés útján
Változás: Az árverésre történő jelentkezés (ajánlattétel) határideje: 2016. augusztus 24. 15.00 óra
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nyilvános pályázat helyiségek bérlésére határozott vagy határozatlan időre
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nyilvános pályázat helyiségek bérlésére határozott vagy határozatlan időre
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
I negyedéves teljesítménystatisztika
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Negyedéves beruházási statisztikai jelentés 2016. I. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Jelentés a GYED igénybevevőkről 2016 I negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Jelentés a betöltött és üres helyek számáról - 2016. I. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2016.01
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2016.02
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2016.03
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nyilvános pályázat helyiségek bérlésére
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kezelésünkben álló, bérelhető üres helyiségek.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tájékoztatás a 2016. január 5. és január 7. napján megtartott lakás árverés eredményéről
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kezelésünkben álló, bérelhető üres helyiségek.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Jelentés a betöltött és üres helyek számáról - 2015. IV. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.12
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Jelentés a CSED igénybevevőkről 2015 IV. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Jelentés a GYED igénybevevőkről 2015 IV. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Létszám-kereset kimutatás 2015.IV negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Negyedéves beruházási statisztikai jelentés 2015. IV. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.12
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Értesítés az ERVA Nzrt. ünnepi nyitvatartási rendjéről.
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. december 28. napján (hétfő) és 2015. december 30. napján (szerda) az ERVA NZrt. 08.00. órától 16.00. óráig tart nyitva.

Az ügyfélfogadás szünetel.

2015. december 31. napján (csütörtök) az ERVA NZrt. ZÁRVA tart.

ERVA NZrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tájékoztatás
Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az ERVA Nonprofit Zrt. 2015. december 12. napján (szombaton) ZÁRVA TART.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Árverési felhívás
Nyilvános árverés az alábbi üres, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítésére: 1. cégek. 2. természetes személyek.


EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.11
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.11
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakások bérbeadása versenyeztetési eljárás alapján...
Lakások bérbeadása versenyeztetési eljárás alapján, költségelvű bérleti díjjal, rendeltetésszerű használattételi kötelezettséggel
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakások bérbeadása.....
Lakások bérbeadása versenyeztetési eljárás alapján piaci bérleti díjjal.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.10
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.10
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk önöket, hogy új ügyfélszolgálati iroda nyílt Budapest VII. Klauzál tér 11. szám alatt, a Vásárcsarnok emeletén.

Kérdéseikkel, problémáikkal a hét minden napján várjuk Önöket személyesen, az alábbi időpontokban:

Ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8.00-18.00
kedd: 8.00-16.00
szerda: 8.00-18.00
csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-12.00
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kezelésünkben álló, bérelhető üres helyiségek.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nyilvános pályázat nem lakás céljára szolgáló helyiségekre
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nyilvános pályázat
Klauzál téri vásárcsarnokban található Üres üzlet és raktár helyiségek
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Nyilvános pályázat
Nem lakás célú helyiségek
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Bp. VII. ker. Damjanich utca 4. szám Melléképület felújítása
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tömb 2002 Szolgáltató Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Bp. VII. ker. Murányi 5 szám alatti épület felújítása
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Erva-Kéményszerviz 1989 Kft
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Erva-Cervus Ingatlanhasznosító Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Erva-Lakóház Kft
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Erva A-Cél Hungary Kft
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Erva-Lakóház Kft
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Erva-Kunyhó Építésziroda Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Erva-Kunyhó Építésziroda Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Provill CO Korlátolt felelősségű társaság.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kontrorg Mérnökiroda Korlátolt felelősségű társaság.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
A-CÉL Hungary Kft
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakóház Kft (Kisdiófa 12)
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakóház Kft (Király 27)
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
A-CÉL Hungary Kft (Lövölde tér 7)
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Provill CO Korlátolt felelősségű társaság.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
B & T Built Solution Korlátolt felelősségű társaság. (Vízóra)
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Cervus Ingatlanhasznosító Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakóház Kft (Dohány 45)
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
A-CÉL Hungary Kft
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Tárgybeszerzés - Nagyházi Galéria
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Cervus Ingatlanhasznosító Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Cervus Ingatlanhasznosító Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
B & T Built Solution Kft. - (Vízóra)
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Provill CO Korlátolt felelősségű társaság. Szerződés mód.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
B & T Built Solution Kft. Szerződés mód.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Evikvár Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Gombics Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Provill CO Korlátolt felelősségű társaság.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
B & T Built Solution Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
A-CÉL Hungary Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakó-ház Kft
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Cervus Ingatlanhasznosító Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Városkert Gépipari és Keresk. Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
A-CÉL Hungary Kft
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
A-CÉL Hungary Kft Szerződés mód.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Laki épületszobrész Zrt. Szerződés mód.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Murex Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
A-CÉL Hungary Kft, Lakásfelújítás
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Provill CO Kft., Lakásfelújítás
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
A-CÉL Hungary Kft, Lakásfelújítás
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Cervus Ingatlanhasznosító Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakó-ház Kft
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Cervus Ingatlanhasznosító Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Cervus Ingatlanhasznosító Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Kéményszerviz 1989 Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakó-ház Kft
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakó-ház Kft
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
A-CÉL Hungary Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
A-CÉL Hungary Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Lakó-ház Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
B & T Built Solution Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
B & T Built Solution Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Laki épületszobrész Zrt.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
KLINING GROUP Szolgáltató Kft.
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.09
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.09
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.08
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.08
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.07
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.07
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Jelentés a betöltött és üres helyek számáról - 2015. III. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Negyedéves beruházási statisztikai jelentés 2015. III. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.06
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.06
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.05
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.05
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.04
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.04
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Jelentés a betöltött és üres helyek számáról - 2015. II. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Negyedéves beruházási statisztikai jelentés 2015. II. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.03
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.03
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.02
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.02
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Egészségügyi statisztikai jelentés 2015.01
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Havi munkaügyi statisztikai jelentés 2015.01
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Jelentés a betöltött és üres helyek számáról - 2015. I. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Negyedéves beruházási statisztikai jelentés 2015. I. negyedév
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
Laki épületszobrész Zrt.