EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.      1071 Budapest, Damjanich utca 12.      Telefon: 06-1/352-86-54, 06-1/352-86-55      

Cégismertető

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a tulajdonában álló köztulajdonok kezelése céljából létrehozta az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-t. Az ERVA Nonprofit Zrt. tevékenységi köre kiterjedt az Önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos feladatok elvégzésére, így kiterjedt a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb forgalomképes ingatlanok hasznosítására, az önkormányzati tulajdonban álló piacok üzemeltetésére, az Önkormányzat egyéb ingatlanvagyonára kiterjedő fenntartására, üzemeltetésére, felújítására, közüzemi szolgáltatások bonyolítására, kéményekkel kapcsolatos kötelezések végrehajtására, valamint az önkormányzati értéknyilvántartás vezetésére.

A társaság emellett az Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületek településtisztasági feladatait is elvégezte. Fenti feladatok ellátása során az ERVA Nonprofit Zrt. részt vett a helyi közfoglalkoztatás megszervezésében és biztosításában.

A Társaság tevékenységét és ezen belül vállalt feladat-ellátását egyrészt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzattal kötött szerződései, valamint Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete és Bizottságai határozatai szerint végezte, valamint önálló üzletágként társasház-kezelési tevékenységet végzett.

Látható módon a megnövekedett tevékenységi kör, és a szerteágazó irodai felépítés indokolttá tette az ERVA Nonprofit Zrt. szervezeti felépítésének felülvizsgálatát. A további eredményes munka biztosítása érdekében Erzsébetváros Önkormányzata arra a döntésre jutott, hogy az ERVA Nonprofit Zrt. irodai struktúráját különböző gazdasági társaságokra bontja, racionalizálva ezzel a feladatellátást.

A döntés értelmében megalakításra került az Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt., amely csökkentett feladatkörrel racionalizáltan folytatja tovább az önkormányzati ingatlanvagyon körüli tevékenységeket. Az EVIN Nonprofit Zrt. feladatkörében marad a lakásgazdálkodási és helyiséggazdálkodási tevékenység, valamint a vagyongazdálkodási és ügyfélszolgálati feladatok ellátása. Ezek mellett az önkormányzati érték-nyilvántartási és általános ellenőrzési tevékenység is a társaság feladata.

Az EVIN Nonprofit Zrt. megalakulása átalakulásnak tekinthető, hiszen az ERVA Nonprofit Zrt. jogutódjának tekinthető. Az új társaság továbbra is kiemelten figyelembe veszi az Önkormányzat és a lakosság hosszú távú érdekeit, a nemzeti vagyonnal való ésszerű gazdálkodást tevékenységei végzése során. Az új társaságiforma lehetővé teszi, hogy a társaság feladatai közé tartozó munkákat racionalizálva és eredményesen hajtsa végre az Önkormányzat és az erzsébetvárosi lakosok érdekében.

Cégnév: EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Telefon: +36 1 352-8654, +36 1 352-8655
Mail: evin@evin.hu
Weblap: ervazrt.hu vagy evin.hu

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) és (2) bekezdése által előírt adatok közzététele

ERVA Nonprofit Zrt.

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. elhelyezkedése 3D térképen.

Helyiséggazdálkodási csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Deme Ildikó helyiséggazdálkodási csoportvezető06 1 352-8654
Mikó Szilviahelyiség-követelés kezelő06 1 352-8654
Balázs Ferenc József helyiséggazdálkodási ügyintéző06-1-352-8654

Lakásgazdálkodási csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Dr. Dudás Tiborlakásgazdálkodási csoportvezető 06-1-352-8654
Magné Bíró Mária Mihaelalakásgazdálkodási ügyintéző06-1-352-8654
Fenyves Lindalakásgazdálkodási ügyintéző06-1-352-8654
Karakai AndreaLakásgazdálkodási ügyintéző06-1-352-8654

Pénzügyi, Gazdasági és Humánpolitikai Iroda telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Kövér Jánosnégazdasági ügyintéző061-352-8654
Jancsó Emőkegazdasági ügyintéző061-352-8654

Vezérigazgatói kabinet telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Dr. Halmai Gyulavezérigazgató06 1 352-8654 / 101 vagy 102 mellék
Dr. Bernáth Attila vezérigazgató-helyettes06 1 352-8654 / 101 vagy 102 mellék

Bérleményellenőrzési csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Tikos Istvánbérleményellenőr06-1/352-8654
Pethő Lászlóbérleményellenőr06-1/352-8654
Pethő Lászlóbérleményellenőr06-1/352-8654
Kocsis Józsefbérleményellenőr06-1/352-8654
Balogh Mátyásbérleményellenőr06-1/352-8654
Bordács Zoltánbérleményellenőr06-1/352-8654

Követelés-kezelési csoport telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Ördög Krisztinabehajtási ügyintéző06 1 352-8654
Zörgőné Pál Gabriellabehajtási ügyintéző06 1 352-8654

Ügyfélszolgálati iroda telefonkönyve. Nyomtatom
NévBeosztásTelefon Mail
Dentsi AntalIngatlangazdálkodási Ügyfélszolgálati vezető06-30-016-1697
Rothermelné Honti ZsuzsannaÜgyfélszolgálati ügyintéző06-30-610-9769